ADELIN CRISTIAN GHIARFAŞ
ADELIN CRISTIAN GHIARFAŞ
 • cabinetvice@primariasm.ro
 • 0261807504

ADELIN CRISTIAN GHIARFAŞ

Secretar Comisia Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Administrarea Bunurilor

Viceprimarul Adelin Ghiarfaș îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă în calitate de reprezentant al statului, coordonează și controlează activitatea serviciului public Administrația Domeniului Public, coordonează și controlează activitatea unor structuri din cadrul Primăriei precum Direcția Economică, Serviciul Buget și Serviciul Financiar Contabilitate, Direcția de Impozite și Taxe Locale, Direcția de Evidența Persoanelor, Serviciul Situații de Urgență. 

Viceprimarul Adelin Ghiarfaș poate fi nominalizat în cadrul comisiilor ce se constituie la nivelul autorității publice locale, prezintă la solicitarea primarului și/sau a Consiliului Local rapoarte și informări din domeniul propriu de activitate și poate susține audiențe cu cetățenii. 

Documente
 • SOLICITARE AUDIENŢĂ
  Primar, Viceprimari, Secretar general, Administrator public


  Stimată(e) Doamnă(Domn),

  În interesul economisirii timpului dumneavoastră şi al eficienţei noastre, vă rugăm respectuos să completaţi următoarele date:

  Solicit audienţă:

  Câmp obligatoriu*

  Subsemnatul declar prin prezenta că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru îndeplinarea atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că datele mele de mai sus și din actele anexate vor fi prelucrate de Primăria Satu Mare cu respectarea prevederilor Regulamentelor (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

  Acte necesare:
  • Răspunsul care v-a nemulţumit
  • În lipsa răspunsului numărul de înregistrare a petiţiei
  • Alte documente prin care doriţi să vă susţineţi punctul de vedere

Politica de Cookie