ADELIN CRISTIAN GHIARFAŞ
  • cabinetvice@primariasm.ro
  • 0261807504

ADELIN CRISTIAN GHIARFAŞ

Secretar Comisia Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Administrarea Bunurilor

Viceprimarul Adelin Ghiarfaș îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă în calitate de reprezentant al statului, coordonează și controlează activitatea serviciului public Administrația Domeniului Public, coordonează și controlează activitatea unor structuri din cadrul Primăriei precum Direcția Economică, Serviciul Buget și Serviciul Financiar Contabilitate, Direcția de Impozite și Taxe Locale, Direcția de Evidența Persoanelor, Serviciul Situații de Urgență. 

Viceprimarul Adelin Ghiarfaș poate fi nominalizat în cadrul comisiilor ce se constituie la nivelul autorității publice locale, prezintă la solicitarea primarului și/sau a Consiliului Local rapoarte și informări din domeniul propriu de activitate și poate susține audiențe cu cetățenii. 

Atribuțiile viceprimarului Adelin Ghiarfaș

Documente