Compartimentul Administrare Centrul Tehnologic, Casa Meșteșugarilor și Casa Verde
ADRESA: P-ta 25 Octombrie, nr.1, et.2, cam. 20 TELEFON: 0261/807575 E-mail: casamestesugarilor@primariasm.ro centru.tehnologic@primariasm.ro, cultura@primariasm.ro,

Compartiment de Administrare Centrul Tehnologic, Casa Meșteșugarilor și Casa Verde funcționează sub coordonarea șefului Serviciului Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate, cu următoarele atribuții specifice referitoare la cele trei obiective:


1. elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli;
2. elaborarea planului de măsuri pentru buna funcționare a obiectivului;
3. inițiază și participă la derularea procedurilor de achiziție publică în vederea
încheierii contractelor de furnizare și prestări servicii;
4. gestionează contractele de achiziție publică, da bun de plată pe facturile emise
de către prestatori, furnizori sau executanți în baza contractelor încheiate;
5. întocmește lista de lucrări de întreținere și reparații;
6. întocmește lista cu necesarul de materiale, consumabile sau dotări necesare
bunei funcționări;
7. încheie contractele de întreținere;
8. efectuează plățile utilităților în colaborare cu Serviciul financiar contabilitate;
9. emite facturi firmelor locatare;
10. identifică surse de finanțare extrabugetare;
11. se asigură de buna întreținere a dotărilor și echipamentelor centrului;
12. înregistrează și gestionează cererile de închiriere a spațiilor;
13. realizează o planificare lunară a activităților;
14. participă la diferite evenimente de promovare;
15. elaborează materiale de promovare a activităților;
16. propune măsuri de populare și identifică potențialii locatari, modificări de tarife
sau proceduri;
17. elaborează corespondența, păstrează și arhivează documentele produse;
18. elaborează Proiecte de Hotarâre;
19. prezintă Comisiei de identificare și selecție ofertele depuse de potențialii
locatari;
20. participă la ședințele Comisiei de identificare și selecție;
21. menține legătura permanentă cu firmele locatare;
22. întocmește programul de curățenie.