,,Modernizarea pistei de bicicliști Pod Golescu și construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni și bicicliști în intersecția Crinul”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE, cu sediul în județul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr. 1, titular al proiectului ,,Modernizarea pistei de bicicliști Pod Golescu și construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni și bicicliști în intersecția Crinul”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.


Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.