ANUNȚ
Municipiul Satu Mare aduce la cunoștință publică faptul că, prin H.C.L. nr. 45/27.02.2020, s-a aprobat închirierea, prin atribuire directă, a unor suprafețe de pajiști din domeniul privat al municipiului Satu Mare, crescătorilor de animale de pe raza UAT Satu Mare, după cum urmează:


-    Suprafața de 1,27 ha, situată în zona Sătmărel 


Cererile și actele necesare pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Satu Mare - Serviciul Relații Publice, camera 5, până la data de 05.04.2024. 


Pentru relații vă puteți adresa Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății, camera 10, sau la telefon 0261702548.

 

Comisia de analizare și soluționare a cererilor de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare

 

Preşedinte
Viceprimar
Giarfaș Adelin Cristian