ANUNŢ cu caracter normativ
În baza prevederilor art. 197-198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 397/21.12.2023 privind aprobarea taxelor și tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administrația Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2024;

HOTĂRÂREA NR. 410/28.12.2023 pentru modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare nr. 136/2023 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2024;

HOTĂRÂREA nr. 411/28.12.2023 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Satu Mare”.

Hotărârile  sunt   afişate  în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi  publicate pe site-ul instituţiei www.primariasm.ro în secţiunea – Consiliul local – Hotărâri ale Consiliului Local  și Monitorul Oficial Local.

Secretar  general, 
Mihaela Maria Racolţa