ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 17.10.2022 ora 12:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.1046/14.10.2022

PROIECT AL ORDINII DE ZI:


1. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Anexei nr.1 la H.C.L. Satu Mare nr. 99/25.04.2019 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: ,,Modernizarea si extinderea traseului pietonal și velo în Centrul Vechi din Municipiul Satu Mare”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

2.  Proiect de hotărâre privind vânzarea către Erdélyi Beatrix - Melinda  a locuinței situată în Municipiul  Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, ap.22.

Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina


Primar,
Kereskényi Gábor

 

Documente