Informare producători agricoli - ajutoare minimis
Informare producători agricoli - ajutoare minimis
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință Adresa DAJ Satu Mare nr. 1210/11.03.2024 privind documentele necesare si termenele pentru accesarea ajutoarelor de minimis de către producătorii agricoli de pe raza UAT Satu Mare.
Documente