NOTIFICAREA PREEMPTORILOR PRIVIND OFERTA DE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN NR. 37-2024
NOTIFICAREA PREEMPTORILOR PRIVIND OFERTA DE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN NR. 37-2024
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 35-2024
Documente