NOTIFICAREA PREEMPTORILOR PRIVIND OFERTA DE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN NR. 74-2022
NOTIFICAREA PREEMPTORILOR PRIVIND OFERTA DE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN NR. 74-2022
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.74-2022
Documente