NOTIFICAREA PREEMPTORILOR PRIVIND OFERTA DE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN NR. 85-2022
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 85-2022
Documente