OFERTA DE VANZARE NR. 32 CF 187447
OFERTA DE VANZARE NR. 32 CF 187447
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 32-2023
Documente