×
Resurse umane
Anunt concurs ocupare pe durată nedeterminată funcției de execuție, consilier, grad profesional debutant, Compartiment Fond Locativ Cadastru din cadrul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Anunt concurs ocupare pe durată nedeterminată funcției de conducere în regim contractual de șef birou, Biroul Consultanță Tehnică și Supervizare Lucrări din structura primăriei Muncipiului Satu Mare
Anunt concurs ocupare pe durată determinată de 4 ani, în baza unui contract de management, a funcției în regim contractual de director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : • Consilier, clasa I, grad profesional superior– în cadrul Biroului Salubrizare Protecția Mediului Zone Verzi
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă: ARHITECT ȘEF , clasa I, grad I – la Primăria municipiului Satu Mare .
Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior pentru personalul contractual din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare în data de 18.08.2021, ora 11 proba scrisă, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare.
Anunt concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă: Director executiv , clasa I, grad I – Direcția de Asistență Socială Satu Mare .
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare petru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante: • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior,ID 238552 – Compartiment Juridic Contencios , Serviciul Juridic, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior,ID 238662 – Compartiment Juridic Contencios, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Principal,ID 238610 – Compartiment Juridic Contencios, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant de execuție în regim contractual: Șofer, grad profesional I – 1 post în cadrul Serviciului Administrativ Protocol
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, în calitate de autoritate tutelară prin Comisia de selecție a candidaților în consiliul de administrație la societatea TRANSURBAN S.A. Satu Mare, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.16 /28.01.2021, anunță organizarea selecției/evaluării membrilor consiliului de administrație