Anunț acte cu caracter normativ pe luna octombrie 2023
În baza prevederilor art.197 și art.198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, din data de 26.10.2023:

HOTĂRÂREA nr. 318/26.10.2023 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/2018


HOTĂRÂREA NR. 324/26.10.2023 pentru aprobarea modelului de contract de prestări servicii pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sistemului de iluminat public din Municipiul Satu Mare


 HOTĂRÂREA NR. 325/26.10.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de Instituții și Servicii, Amplasament: Satu Mare, str. Mileniului nr. 6-8


HOTĂRÂREA NR. 326/26.10.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de locuințe individuale și colective, Amplasament: Satu Mare, str. Doina


HOTĂRÂREA NR. 327/26.10.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z. – Înființare zonă de unități industriale/depozitare, instituții servicii, Amplasament: Satu Mare,  str. Aurel Vlaicu nr. 72/P

 

HOTĂRÂREA NR. 328/26.10.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă mixtă servicii și depozitare, Amplasament: Satu Mare, str. Gabriel Georgescu, nr. 107

 

HOTĂRÂREA NR. 329/26.10.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z.- Zonă de unităţi pentru  instituţii şi servicii, activităţi compatibile, în Municipiul Satu Mare,  Str. Careiului,  nr. Cad. 160483

 

HOTĂRÂREA NR. 330/26.10.2023 privind aprobarea documentației  P.U.Z. – Zonă mixtă instituții și servicii, unități de producție și depozitare cu introducere teren în intravilan, Amplasament: Satu Mare, DN 19 A, nr. cad. 160198

 

HOTĂRÂREA NR. 331/26.10.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. „Depozit P și introducere în intravilan”, în Municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga, F.N., Nr. cad. 162428 și Nr. cad. 186021

 

HOTĂRÂREA NR. 332/26.10.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. „Construire ansamblu comercial și servicii, sistematizare verticală, amenajări exterioare, amplasare elemente publicitare, împrejmuire și operațiuni cadastrale”,în Municipiul Satu Mare, bulevardul Lucian Blaga, F.N.,Nr. cad. 151382, Nr. cad. 154554, Nr. cad. 163233, Nr. cad. 177618, Nr. cad. 177878, Nr. cad. 177879 și Nr. cad. 177996

           

Hotărârile  sunt afișate  în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi  publicate pe site-ul instituţiei  www.primariasm.ro  în secţiunea - Consiliul local - Hotărâri ale Consiliului Local  și Monitorul Oficial Local.

Secretar  general,
Mihaela Maria Racolţa

 

Documente