×
Despre instituție
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 29.09.2022, ora 14:00, în sala  de ședințe a Consiliului Local  Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.963/22.09.2022
ADRESA: P-ta 25 Octombrie, nr.1, et.2, cam.26
TELEFON: 0261.807.532
E-mail: contabil.sef@primariasm.ro
Șef serviciu: Mureșan Sofia