ANUNT ACHIZITIE SISTEM ELECTRONIC DE DIRIJARE SI ORDONARE
ANUNT ACHIZITIE SISTEM ELECTRONIC DE DIRIJARE SI ORDONARE

Municipiul Satu Mare doreşte să achizitioneze un Sistem Electronic de Dirijare si Ordonare, pentru a realiza dirijarea cetatenilor care vin la Directia de Evidenta Persoanelor, Serviciului de Stare Civila si a unor caserii din cadrul Directiei Impozite si Taxe locale de la etajul IV al complexului comercial Somesul. Se solicita oferte de pret pentru estimarea valorii cat si pentru achizitionarea sistemului mai sus mentionat, prin achiziție directă.
Cod CPV: 35721000-4, 48810000-9
Operatorii interesati vor depune ofertele in plic inchis la adresa: Primaria Municipiului Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1, cod postal 440026, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, Registratura(Cam. 5) pana la data 15.05.2020 ora 12. Pe plic se va specifica denumirea Sistem Electronic de Dirijare si Ordonare, si A nu se deschide inainte de data 15.05.2020 ora 12.
Criteriul de adjudecare: Prețul cel mai scăzut.
Ofertele vor fi întocmite conform caietului de sarcini; prețul va fi exprimat în lei fără TVA.
Documentația de atribuire este anexată prezentului anunț.