Anunț privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local
Anunț privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 12.06.2024, ora 14:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 231/11.06.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 


1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate  cu elemente de DALI si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,, Modernizarea pistei de bicicliști pod Golescu și construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni și bicicliști în intersecția Crinul”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului „ Pasarelă pietonală şi velo intersecţia Crinul ” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 321/26.10.2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

Primar,
Kereskényi Gábor


 

Documente