ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE - AMENZI
ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE - AMENZI

ANUNȚ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

Nr.1159 din 17.01.2020    În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:


(a se vedea fisiere ataşate)

 

    Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 17.01.2020.
    Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe dna Marcus Maria sau pe dna Gorgan Carmen la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261770349.Director
Ec. TINCU VASILE CLAUDIU

 

________________________________________________________________________________________

 

 

PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Nr. 1160/17.01.2020

     Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2), respectiv alin (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata consilier Gorgan Carmen am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
    În acest sens s-a afișat în data de 17.01.2020, concomitent la sediul D.I.T.L. şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Satu Mare, anunțul nr. 1159 din data de 17.01.2020.

 

 

Director 
Ec. Tincu Vasile Claudiu 

 

Întocmit

ec. Gorgan Carmen