ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Municipiul Satu Mare aduce la cunoștință publică faptul că prin HCL nr. 45/27.02.2020 s-a aprobat închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști din domeniul privat al municipiului Satu Mare crescătorilor de animale de pe raza UAT Satu Mare, după cum urmează: suprafața de 2,11 ha situată în zona Balta Blondă, suprafața de 0,97 ha situată în zona Sătmărel. Cererile și actele necesare pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Satu Mare - Serviciul Relații Publice, camera 5, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

 

Actele necesare sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 a hotărârii. Pentru relații vă puteți adresa Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății, camera 10, sau la telefon 0261.807.548. Hotărârea și anexele acesteia pot fi consultate pe pagina de internet http://old.primariasm.ro/SECTIUNI/Consiliul local/Hotărâri al Consiliului local