Anunț de interes public
Anunț de interes public
În baza prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri ale Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptate în anul 2023:


•    HOTĂRÂREA nr. 318/26.10.2023 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/2018


•    HOTĂRÂREA NR. 324/26.10.2023 pentru aprobarea modelului de contract de prestări servicii pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sistemului de iluminat public din Municipiul Satu Mare


•    HOTĂRÂREA NR. 325/26.10.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de Instituții și Servicii, Amplasament: Satu Mare, str. Mileniului nr. 6-8


•    HOTĂRÂREA NR. 326/26.10.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de locuințe individuale și colective, Amplasament: Satu Mare, str. Doina


•    HOTĂRÂREA NR. 327/26.10.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z. – Înființare zonă de unități industriale/depozitare, instituții servicii, Amplasament: Satu Mare,  str. Aurel Vlaicu nr. 72/P


•    HOTĂRÂREA NR. 328/26.10.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă mixtă servicii și depozitare, Amplasament: Satu Mare, str. Gabriel Georgescu, nr. 107


•    HOTĂRÂREA NR. 329/26.10.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z.- Zonă de unităţi pentru  instituţii şi servicii, activităţi compatibile, în Municipiul Satu Mare,  Str. Careiului,  nr. Cad. 16048


•    HOTĂRÂREA NR. 330/26.10.2023 privind aprobarea documentației  P.U.Z. – Zonă mixtă instituții și servicii, unități de producție și depozitare cu introducere teren în intravilan, Amplasament: Satu Mare, DN 19 A, nr. cad. 160198


•    HOTĂRÂREA NR. 331/26.10.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. „Depozit P și introducere în intravilan”, în Municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga, F.N., Nr. cad. 162428 și Nr. cad. 186021


•    HOTĂRÂREA NR. 332/26.10.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. „Construire ansamblu comercial și servicii, sistematizare verticală, amenajări exterioare, amplasare elemente publicitare, împrejmuire și operațiuni cadastrale”,în Municipiul Satu Mare, bulevardul Lucian Blaga, F.N.,Nr. cad. 151382, Nr. cad. 154554, Nr. cad. 163233, Nr. cad. 177618, Nr. cad. 177878, Nr. cad. 177879 și Nr. cad. 177996


•    HOTĂRÂREA NR. 364/23.11.2023 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. – „Zonă de locuit – locuințe individuale în Municipiul Satu Mare,  str. Căprioarei pe parcelele de la Nr. Cad. 183040 până la Nr. Cad.183056, cu lotizare”, în Municipiul Satu Mare, pe imobilele identificate cu Nr. cad. 183040, Nr. cad. 183041, Nr. cad. 183042, Nr. cad. 183043, Nr. cad. 183044, Nr. cad. 183045, Nr. cad. 183046, Nr. cad. 183047, Nr. cad. 183048, Nr. cad. 183049, Nr. cad. 183050, Nr. cad. 183051, Nr. cad. 183052, Nr. cad. 183053, Nr. cad. 183054, Nr. cad. 183055 și Nr. cad. 183056


•    HOTĂRÂREA NR. 365/23.11.2023 privind  aprobarea documentației  PUZ- Construire locuinţă unifamilială S+P+1, nr. cad. 162822, acceptarea ofertei de donaţie şi introducerea  terenului în intravilan


•    HOTĂRÂREA Nr. 366/23.11.2023 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. -  ,,MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL CENTRU VECHI – PIAȚA LIBERTĂȚII,,                    Amplasament: Satu Mare,  P-ța Libertății


•    HOTĂRÂREA NR. 367/23.11.2023 privind  aprobarea reintroducerii în extravilan a terenului cu nr. cad. 161094 în suprafață totală de 342.741 mp.


•    HOTĂRÂREA NR. 369/23.11.2023 pentru aprobarea tarifelor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii  nr. 145 – 25196 din 19.04.2023, ca urmare a modificărilor legislative impuse de Ordonanța de urgență 133/2022 cu modificările şi completările ulterioare


•    HOTĂRÂREA Nr.397/21.12.2023 privind aprobarea taxelor și tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administrația Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2024


•    HOTĂRÂREA Nr.399/21.12.2023 privind aprobarea modificării Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 123241


•    HOTĂRÂREA NR. 404/21.12.2023 privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal – ,,Lotizare în vederea amenajării zonei de agrement și introducerea terenurilor în intravilan,, amplasament: Satu Mare, zona str. Gorunului


•    HOTĂRÂREA NR. 405/21.12.2023 privind  aprobarea documentației P.U.Z. – IMOBIL DE LOCUIT, Municipiul  Satu Mare, Str. Diana, Nr. 7,  Nr. Cad. 188331


•    HOTĂRÂREA NR. 410/28.12.2023 pentru modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare nr. 136/2023 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2024


•    HOTĂRÂREA nr. 411/28.12.2023 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Satu Mare”


•    HOTĂRÂREA nr. 412/28.12.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Satu Mare pentru anul școlar 2024 – 2025    

 


Hotărârile  sunt afișate  în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi  publicate pe site-ul instituţiei  www.primariasm.ro  în secţiunea - Consiliul local - Hotărâri ale Consiliului Local  și Monitorul Oficial Local.

                                                    Secretar  general,
                                                      Mihaela Maria Racolţa