Anunț de participare - achiziție directă
Anunț de participare - achiziție directă
Obiectul achiziției: servicii - închiriere vehicule de transport de persoane cu şofer.
Documente