ANUNȚ INDIVIDUAL - COZMA VIOREL GHEORGHE

ANUNȚ INDIVIDUAL


pentru comunicarea prin publicitate
Nr. 8555 / 19.05.2020


    În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emisă

 

Decizia nr. 3889/2020 privind soluționarea contestației cu nr. 5155/2020

 

formulată de către Cozma Viorel Gheorghe cu domiciliul în mun. Baia Mare, str. Valea Roșie nr. ***, jud. Maramureş. 
    Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal emitent.
Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 19.05.2020.

 


Director
Ec. TINCU VASILE CLAUDIU

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Nr. 8555 / 19.05.2020

 

 


    Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2), respectiv alin (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul c.j. Mihali Cristian am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
    În acest sens s-a afișat în data de 19.05.2020, concomitent la sediul D.I.T.L. şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Satu Mare, anunțul  Nr. 8555 din data de 19.05.2020.

 

 

Director

Ec. Tincu Vasile Claudiu

 

Întocmit
c.j. Mihali Cristian