ANUNŢ MODIFICAT ACHIZIŢIE SERVICII DE ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE PURIFICARE APĂ POTABILĂ
ANUNŢ MODIFICAT ACHIZIŢIE SERVICII DE ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE PURIFICARE APĂ POTABILĂ

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

 


Municipiul Satu Mare doreşte să achiziţioneze servicii de închiriere și întreținere purificare apă potabilă.
Conform documentaţiei se solicită oferte de preţ pentru estimarea valorii cât şi pentru achiziţionarea serviciilor mai sus menționate.
Valoarea estimată în lei fără TVA este de 8.000 lei fără tva pentru produsele sus menţionate.
Informații privind durata contractului: 1an de zile calendaristic
Cod CPV: 51514110-2
Operatori economici interesaţi vor depune ofertele de preţ în plic închis la adresa: Primăria Municipiului Satu Mare, Registratura Instituției ( CAM. 5) Piața 25 Octombrie nr. 1, cod postal 440026, loc. Satu Mare, pentru produsele mai sus menţionate până la data de 23.01.2020, ora 16.00.
Pe plic se va menționa denumirea: servicii de închiriere și întreținere purificare apă potabilă, și A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 23.01.2020, ORA 16.00
Criteriul de adjudecare: Prețul cel mai scăzut.
Ofertele vor fi întocmite conform documentaţiei de atribuire, preţul va fi exprimat în lei fără tva.
Documentaţia de atribuire a fost modificata si este anexată prezentului anunţ.