ANUNT ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL
ANUNT ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL
Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării într-un grad profesional imediat superior celui deținut anterior pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare în data de 20.09.2022, ora 11 proba scrisă, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare.
Documente