Anunț privind anularea rezultatelor examenului de promovare organizat în data de 4.07.2022

Direcția Municipală Creșe afișează anunțul privind anularea rezultatelor examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut și de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, organizat în data de 04.07.2022. 

Anunțul complet este afișat mai jos. 

Documente