ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 3.02.2023
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 03.02.2023, ora 10:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 76/01.02.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 și anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 184/20.11.2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 318/15.09.2022
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

Primar,
Kereskényi Gábor

Documente