ATESTARE ADMINISTRATORI DE CONDOMINII
ATESTARE ADMINISTRATORI DE CONDOMINII

În vederea obținerii atestatului prevăzut la art.2 lit.e al Legii 196/2018, persoanele interesate pot să depună o cerere însoțită de actele prevăzute la art.10 alin.6 al legii (certificat de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, cazier judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară și cazierul fiscal), la Registratura instituției, parter, cam.5

 

Orar program cu publicul luni-miercuri-vineri orele 10-12, marti si joi orele 10-14. Informații suplimentare la tel: 0261-807559.