ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 26.10.2023 ora 14:00 în sala  de ședințe a Consiliului Local  Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 887/19.10.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare  convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 27.09.2023
 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 28.09.2023
 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna noiembrie 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Satu Mare, la TRIM. III. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli  al instituţiilor publice, finanţate  integral  sau  parţial din venituri proprii,  subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne  al Municipiului Satu Mare, pe anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/2018. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei Municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 10. Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare  nr. 80/31.03.2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelelor de contracte de prestare  a serviciului de salubrizare în Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 12. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare  nr. 184/29.08.2019. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 230/31.10.2019. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii pentru  întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal- zonă de instituții și servicii, amplasament: Satu Mare str. Mileniului nr.6-8. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic  Zonal- zonă de locuințe individuale și colective, amplasament: Satu Mare,  str. Doina. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic Zonal-înființare zonă de unități industriale/depozitare, instituții servicii, amplasament: Satu Mare,  str. Aurel Vlaicu  nr.72/P. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic  Zonal  – zonă mixtă servicii și depozitare, amplasament: Satu Mare,  str. Gabriel Georgescu nr.107. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 19. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic  Zonal - zonă de unități pentru instituții și servicii, activități compatibile,  amplasament: Satu Mare,  str. Careiului nr. cad. 160483. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic  Zonal  – zonă mixtă  instituții și servicii, unități de producție și depozitare cu introducere teren în intravilan, amplasament: Satu Mare,  DN 19 A,  nr. cad.160198. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic  Zonal  –depozit P și introducere în intravilan, amplasament: Satu Mare,  Str. Lucian Blaga FN, nr. cad. 162428, nr. cad.186021. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 22. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei  Planul Urbanistic  Zonal - construire ansamblu comercial și servicii, sistematizare verticală, amenajări exterioare, amplasare elemente publicitare, împrejmuire și operațiuni cadastrale, amplasament: Satu Mare,  str. Lucian Blaga FN. nr. cad. 151382, nr. cad.154554, nr. cad.163233, nr. cad.177618, nr. cad.177878, nr. cad.177879 și nr. cad.177996. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului cadru de colaborare cu Kogălniceanu Business Center SRL în vederea amenajării unui sens giratoriu la intersecția străzii Păuleștiului cu strada Jubileului din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți la închirierea locuinţelor sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin-Cristian
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării și a modului de valorificare pentru o cantitate de 265,75 mc. masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 26. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantități de 86,8 mc. sortiment lemn de foc, pentru consumul propriu al unităților de interes local, masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de a solicita Guvernului României revocarea dreptului de administrare al Municipiului Satu Mare asupra imobilului aflat în domeniul privat al statului, situat în Municipiul Satu Mare, B-dul  Vasile Lucaciu nr. 35, jud. Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 28. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 2200 mp. situat în Municipiul Satu Mare, B-dul Independenței, în favoarea Parohiei Ortodoxe ’’Buna Vestire ’’ Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 29. Proiect de hotărâre  privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Art.1 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 258/31.08.2023. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea și actualizarea unor clauze din contractul de concesiune nr.465/09.01.2006. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 31. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Apaserv Satu Mare S.A. a terenurilor aferente stațiilor de pompare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 32. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de  dezlipire a imobilului - teren înscris în CF nr. 184396 Satu Mare sub nr. top 13539/13/2 și vânzarea suprafeței de 113 mp. rezultată în urma dezlipirii. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Lacului nr.12. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 34. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Aurel Vlaicu nr. 4. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 35. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Panait Cerna nr. 10. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 36. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unei locuințe situate în Municipiul Satu Mare, str. Gabriel Georgescu nr.43. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina
 37. Diverse -Informări consiliul local

 

                                                  Primar,
                                           Kereskényi Gábor


 

Documente