Anunț privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local
Anunț privind convocarea  ședinței extraordinare a Consiliului Local
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 23.05.2024, ora 13:00, prin platformă on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 181/16.05.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 10/23.04.2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei financiare anuale a Transurban S.A. Satu Mare, pentru anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu“ din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții  “Modernizare strada Kaffka Margit, Tronson 1 și strada Krudy Gyula, Tronson 2“. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


7.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Pasarelă pietonală şi velo intersecţia Crinul în Municipiul Satu Mare ” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de monitorizare a traficului şi mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare”  şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Pistă velo şi managementul traficului rutier în Municipiul Satu Mare” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


Primar,
Kereskényi Gábor

Documente