CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 08.03.2023, ora 13:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 158/06.03.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: „Amenajare pistă de biciclete strada Botizului – Pod Golescu”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea, modernizarea și dotarea interioară a clădirilor C1 și C2 și Reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii C3 a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 5, județul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale apărute în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 68/23.02.2023
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru proiecte culturale, sportive și de tineret
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL 281/25.08.2022 
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 29/26.01.2023
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

Primar,
Kereskényi Gábor

 

Documente