ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 12.04.2024, ora 12:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 140/10.04.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

 

1.Proiect de hotărâre privind reîncadrarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou din Municipiul Satu Mare” finanţat în cadrul POR 2014-2020. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2.Proiect de hotărâre privind reîncadrarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din Municipiul Satu Mare” finanţat în cadrul POR 2014-2020. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3.Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul “Funcţionarea pentru anul 2024 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Oraşe Europene de Graniţă”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţie: ,,Modernizarea pistei de bicicliști pod Golescu și construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni și bicicliști în intersecția Crinul”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 


Primar,
Kereskényi Gábor

 

Documente