Anunț privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local
Anunț privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 14.03.2024, ora 11:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.100/12.03.2024

                PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2024
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale “Dr. Vasile Lucaciu" Satu Mare, judeţul Satu Mare în cadrul Programului Naţional "Masă sănătoasă" reglementat prin Hotărârea Guvernului  nr. 24/2024
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici,  pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire Centru de zi pentru seniori situată în Municipiul Satu Mare strada Parcului nr. 1”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 și a Anexei 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 40/29.02.2024
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 


Primar,
Kereskényi Gábor

 

Documente