ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 21.09.2023
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 21.09.2023
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 21.09.2023, ora 13:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.790/19.09.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre   privind aprobarea depunerii proiectului „Laying the foundation for green infrastructure development by creating and expanding a green property cadastre, using innovative GIS methods” şi asigurarea contribuţiei proprii în perioada de implementare a proiectului. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea depunerii proiectului ,,Ecosystemic Approaches in Disaster risk prevention and promotion of resilience in Satu Mare and Vásárosnamény” și asigurarea contribuției proprii în perioada de implementare a proiectului. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

Primar,
Kereskényi Gábor

 

Documente