Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 29.02.2024, ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.76/22.02.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 


1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 18.01.2024

 

2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 25.01.2024

 

3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 05.02.2024

 

4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 13.02.2024

 

5.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna martie 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Apaserv Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreținere, înlocuire și dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanțat din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID), pentru anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Apaserv Satu Mare S.A. a unui contract de asistență juridică. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

10. Proiect de hotărâre privind numirea auditorului statutar la Transurban S.A. Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare  ale Transurban S.A. Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare în integralitatea lui al Transurban S.A. Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

13.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în Municipiul Satu Mare pentru anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 și a Anexei 3 la H.C.L. Satu Mare  nr. 376/23.11.2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

15.Proiect de hotărâre pentru delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

16.Proiect de hotărâre pentru delegarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


19.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea încredințării managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – Casă de locuit D+P, anexă gospodărească P și introducere în intravilan, amplasament: Satu Mare, nr. cad. 180642Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – Parcelare pentru locuințe individuale și introducerea terenului cu nr. cad.170947 în intravilan, amplasament: Satu Mare, zona str. Ion Popdan. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: P.U.Z. – Adăugire cu parter - etapa I și reconstruire C4 – etapa II, atelier reparații auto, amplasament:  Satu Mare pe parcela cu nr. cad. 161766. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

23.Proiect privind aprobarea documentației: P.U.Z. – Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale, modernizare drum existent și introducerea terenului în intravilan amplasament: Satu Mare, zona str. Magnoliei nr. cad. 167062, 166557. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: P.U.D. – Construire complex de locuințe colective,  amplasament: Satu Mare, zona Cubic nr. cad. 158179. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Satu Mare cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru susținerea proiectului de interes public regional ,,Platforma On-line de Investiții și Inovare Nord-Vest INNO și atragerea investitorilor pentru perioada 2024-2028”, a contribuțiilor financiare anuale, a categoriilor de activități și cheltuieli prevăzute, precum și a bugetului multianual pentru perioada 2024-2028. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

26.  Proiect de hotărâre pentru  modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L.  Satu Mare  nr.99/25.04.2019. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului final al proiectului ,,Modernizare infrastructura educațională Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși” finanțat în cadrul POR 2014-2020 . Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin-Cristian


28.Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de administrare, în anul 2024, a pajiștilor aflate în domeniul privat al Municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin-Cristian

 

29.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol electronic al Municipiului Satu Mare în perioada 01.11.2023 – 31.01.2024. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării unei cantități de 9,6 mc. masă lemnoasă, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Satu Mare, valabilă pentru anul 2024. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

32.Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înregistrare a unor imobile-teren din Municipiul Satu Mare, cu destinația de drum de exploatare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

33.Proiect privind darea în folosință gratuită a imobilului în suprafață de 174,76 mp, situat în Municipiul Satu Mare, B-dul Sănătății, Bl. K21 către Agenția Națională Antidrog-Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

34.Proiect de hotărâre privind radierea construcției – casă din CF nr. 188185 Satu Mare de sub A1.1. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 22. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren situat în Satu Mare,  str. Mihai Viteazu nr. 1. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren situat în Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren situat în Satu Mare, str. Fabricii nr.82. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

39.Diverse -Informări consiliul local

 

                                                         Primar,
                                                  Kereskényi Gábor   


 

Documente