Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 27.06.2024 ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 240/20.06.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare  a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 23.05.2024

 

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 30.05.2024

 

3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 12.06.2024

 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna iulie 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de prestare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a Municipiului Satu Mare în perioada 2024-2030, a documentației în vederea atribuirii și atribuirea prestării serviciului. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  ”Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum la ST. Epurare Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  ”Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum la Dispecerat Puț 36”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum  la GA. Turț”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 2 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.14/28.05.2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la  Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de  întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

11. Proiect de hotărâre pentru delegarea gestiunii serviciului privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public în cvartalul b-dul Lucian Blaga - Al. Russo - Fântânele - Ambudului“, din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public pe strada Sighișoara, nr. 35C“, din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public pe strada Ulmului“, din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Pod peste râul Someș - amplasament str. Ștrandului în Municipiul Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 30/13.02.2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. -Zonă de industrie și depozitare cu funcțiuni complementare, amplasament : Satu Mare, str. Aurel Vlaicu. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. -Atelier tinichigerie auto, amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. 129. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. -Zonă de agrement, amplasament: Satu Mare, Drumul Petalelor nr.19. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.- Construire blocuri de locuințe D+P+4E cu spații comerciale la parter, amplasament: Satu Mare, str. Gellért Sándor nr. cad. 187426. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare  nr.117/25.04.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ”Managementul traficului transportului public şi rutier - componentele: staţii de autobuz şi intersecţii”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L.  Satu Mare nr. 119/ 25.04.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţie: „Reabilitate parc Vasile Lucaciu, din Municipiul Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

24. Proiect de hotărâre pentru  modificarea si completarea H.C.L. Satu Mare nr. 147/ 15.05.2024 privind  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție: „Regenerare urbană în zona Micro 15, cvartal cuprins între str. Careiului, str. Arinului, Aleea Ozana și Aleea Universului”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

25. Proiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea H.C.L.  Satu Mare nr. 148/15.05.2024 privind  aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ”Reconversia şi refuncționalizarea terenurilor degradate şi neutilizate de pe malurile Someşului, din Municipiul Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

27. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului „Piste velo și sistem de monitorizare a traficului rutier în Municipiul Satu Mare” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

28.  Proiect de hotărâre   privind  aprobarea proiectului „Reabilitarea parcului Vasile Lucaciu” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

29.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului „Reconversia şi refuncționalizarea terenurilor degradate şi neutilizate de pe malurile Someşului- Mal drept” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

30. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea proiectului „Reconversia şi refuncționalizarea terenurilor degradate şi neutilizate de pe malurile Someşului- Mal stâng” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


 
31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Regenerare urbană în zona cartierului Micro 15” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate” şi a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație a unei cantități de 271,47 mc. masă lemnoasă pe picior, provenită din fondul forestier al Municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

34. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării prețurilor de valorificare pe specii pentru lemnul fasonat la drum auto, sortiment lemn de foc și lemn de lucru CR în anul 2024, masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

35. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare a unui imobil teren în suprafață de 2485 mp. cu destinație de drum. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

36. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul identificat prin CF nr. 164101 Satu Mare, situat în Municipiul Satu Mare str. Vasile Lupu. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

37. Proiect de hotărâre  privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare  și vânzarea unor cote părți de teren  situate în Satu Mare, str. Energiei. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  unor cote părți de teren situate în Satu Mare, str. Energiei. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  terenului  în suprafață de 4 mp.  situat în Satu Mare, str. Uzinei 21/A, către Kacsari Anico-Veronica. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  terenului  în suprafață de 3 mp.  situat în Satu Mare, str. Uzinei 21/A, către Gînță Mihaela Simona. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune cu privire la imobilul teren înscris în Cf nr. 155847 Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan -Ilieș Cristina

 

42. Diverse -Informări consiliul local

 

 

                                       Primar,
                                              Kereskényi Gábor   

Documente