ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 27.09.2023
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 27.09.2023
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 27.09.2023, ora 11:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.807/26.09.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ,, Joint chess promotion and development program for promoting trust and cooperation in the Romanian-Hungarian cross-border area” și asigurarea contribuției proprii în perioada de implementare a proiectului. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 


Primar,
Kereskényi Gábor

 

Documente