Anunț de interes public privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local în data de 28.09.2023
Anunț de interes public privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local în data de 28.09.2023
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 28.09.2023 ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.794/21.09.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 31.08.2023

 

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 14.09.2023

 

3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 21.09.2023

 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna octombrie 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/2018. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

6. Proiect de hotărâre privind înființarea de puncte de lucru/sedii secundare, ale Transurban S.A Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la  Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de  întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 98/25.04.2019. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 99/25.04.2019. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 55/03.02.2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 125/30.03.2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului General Estimativ pentru obiectivul de investiții: Extindere rețea de apă potabilă, rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare, Sătmărel- Zona 1,  Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului General Estimativ pentru obiectivul de investiții: Extindere rețele de apă potabilă și canalizare menajeră, Sătmărel - Zona 2, Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Satu Mare, pentru anul școlar 2023 - 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării unor prevederi contractuale din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în Municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 - 25196 din 19.04.2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de Contract de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ajustării tarifelor din acordul-cadru 107-12744 din 26.02.2021 privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea delegării serviciului de iluminat public prin contract de prestări servicii în Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 173/25.05.2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețurilor de pornire la licitație pentru o cantitate de 1094,61 mc., masă lemnoasă pe picior provenită din fondul forestier al  Municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării și modului de valorificare pentru o cantitate de 504,21 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de apartamentare a imobilului identificat cu nr. cadastral 156105 înscris în C.F. nr. 156105 Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

24. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare a unui imobil teren în suprafață de 22 342 mp, cu destinația de drum. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

25. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare a unui imobil teren în suprafață de 13 104 mp, cu destinația de drum. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

26. Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată de notar public Codrean Adina Gheorghina sub nr. 2545/28.08.2023. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. C.A. Rosetti nr. 2. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Petőfi Sándor nr. 15. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

29. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare,  str. Azuga nr. 25. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare,  str. Avram Iancu nr. 13. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare,  str. Liviu Rebreanu nr.16. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Gabriel Georgescu nr. 62. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Luceafărului nr. 24. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 302/29.11.2018. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

35. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 50/28.02.2019. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

36. Diverse -Informări consiliul local


                                                  Primar,
                                           Kereskényi Gábor

 

Documente