Anunț privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local
Anunț privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 28.12.2023, ora 14:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.1377/27.12.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Satu Mare nr. 136/27.04.2023 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilare acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea  ,,Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană” a Municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Satu Mare, pentru anul școlar 2024 – 2025. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 


Primar,
Kereskényi Gábor

 

Documente