Anunț privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local
Anunț privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 13.02.2024, ora 14:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 62/12.02.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind preluarea personalului medico-sanitar de specialitate din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Satu Mare în structura de personal medico-sanitar a autorității publice locale, respectiv Direcția de Asistență Socială Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 288/28.09.2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

Primar,
Kereskényi Gábor

 

Documente