DEZBATERE PUBLICĂ PUZ- STR. PETRE ISPIRESCU NR. CADASTRAL 184303 - 31.05.2021
DEZBATERE PUBLICĂ  PUZ-  STR. PETRE ISPIRESCU NR. CADASTRAL      184303  - 31.05.2021
PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ DE LOCUIT – LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR. PETRE ISPIRESCU NR. CADASTRAL184303

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE LOCUIT – LOCUINȚE INDIVIDUALE

SATU MARE  STR. PETRE ISPIRESCU NR. CADASTRAL   184303

 

 Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  31.05.2021.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 15.06.2021  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare : email [email protected].