DEZBATERE PUBLICĂ - 21.08.2020
DEZBATERE PUBLICĂ - 21.08.2020

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL

 

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

 

SATU MARE STR. VICTORIEI  NR. CADASTRAL 168350

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 21.08.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 5.09.2020  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa http://old.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

 

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2 lit. c). din HG nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h) alin. 5, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.