DEZBATERE PUBLICĂ - CALEA ODOREULUI NR CADASTRALE 157466, 166506 - 21.04.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - CALEA ODOREULUI NR CADASTRALE 157466, 166506 - 21.04.2023
PUZ - ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE – LOTIZARE SATU MARE CALEA ODOREULUI NR CADASTRALE 157466, 166506

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE – LOTIZARE SATU MARE CALEA ODOREULUI NR CADASTRALE 157466, 166506

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  21.04.2023.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

 Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 6.05.2022  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici