DEZBATERE PUBLICĂ - EXTRAVILAN (DRUMUL CIMBRULUI) NR. CADASTRAL 167688 (NR. TOPOGRAFIC 558/25/1)- 29.05.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - EXTRAVILAN (DRUMUL CIMBRULUI)  NR. CADASTRAL 167688 (NR. TOPOGRAFIC 558/25/1)- 29.05.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE AGREMENT ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE, EXTRAVILAN (DRUMUL CIMBRULUI) NR. CADASTRAL 167688 (NR. TOPOGRAFIC 558/25/1)

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE AGREMENT ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN

SATU MARE, EXTRAVILAN (DRUMUL CIMBRULUI)

 NR. CADASTRAL 167688 (NR. TOPOGRAFIC 558/25/1)

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  29.05.2023.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 13.06.2023  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici