DEZBATERE PUBLICA - EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 152094 - 2.03.2021
DEZBATERE PUBLICA - EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 152094 - 2.03.2021
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 152094

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE LOCUIT LOCUINȚE INDIVIDUALE

SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 152094

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  02.03.2021.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

 Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 10.03.2021  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa http://old.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare : email [email protected].