DEZBATERE PUBLICĂ - EXTRAVILAN (ZONA STR. DARA) NR. CADASTRAL 168171 -29.05.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - EXTRAVILAN (ZONA STR. DARA) NR. CADASTRAL 168171 -29.05.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE EXTRAVILAN (ZONA STR. DARA) NR. CADASTRAL 168171

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN

SATU MARE EXTRAVILAN (ZONA STR. DARA) NR. CADASTRAL 168171

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  29.05.2023.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 13.06.2023  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici