DEZBATERE PUBLICĂ - EXTRAVILAN ZONA STR. GORUNULUI NR. CADASTRALE 183476, 183475, 167453, 151863, 167466 -29.05.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - EXTRAVILAN ZONA STR. GORUNULUI  NR. CADASTRALE 183476, 183475, 167453, 151863, 167466  -29.05.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ZONEI DE AGREMENT SATU MARE EXTRAVILAN ZONA STR. GORUNULUI NR. CADASTRALE 183476, 183475, 167453, 151863, 167466

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ZONEI DE AGREMENT

SATU MARE EXTRAVILAN ZONA STR. GORUNULUI

NR. CADASTRALE 183476, 183475, 167453, 151863, 167466

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  29.05.2023.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 13.06.2023  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici