DEZBATERE PUBLICĂ - NR. CADASTRAL 178019 - 23.10.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - NR. CADASTRAL 178019 - 23.10.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ SATU MARE, NR. CADASTRAL 178019

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

SATU MARE, NR. CADASTRAL 178019

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 23.10.2023.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 7.11.2023  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.