DEZBATERE PUBLICĂ - NR.CADASTRALE 187257, 166971, 187204, 170592- 11.05.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - NR.CADASTRALE 187257, 166971, 187204, 170592- 11.05.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE AGREMENT SATU MARE, NR.CADASTRALE 187257, 166971, 187204, 170592

DEZBATERE PUBLICĂ

 

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE AGREMENT

SATU MARE, NR.CADASTRALE 187257, 166971, 187204, 170592

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  11.05.2023.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 26.05.2023  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro .

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici