DEZBATERE PUBLICĂ - PIAȚA LIBERTĂȚII NR.13 - 24.05.2024
DEZBATERE PUBLICĂ -  PIAȚA LIBERTĂȚII NR.13 - 24.05.2024
PUZ - REFUNCȚIONALIZARE CLĂDIRE DE LOCUIT S+P+1 CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ÎN HOTEL S+P+1+M ÎN VOLUMUL ACOPERIȘULUI SATU MARE, PIAȚA LIBERTĂȚII NR.13

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

REFUNCȚIONALIZARE CLĂDIRE DE LOCUIT S+P+1 CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ÎN HOTEL S+P+1+M ÎN VOLUMUL ACOPERIȘULUI

SATU MARE, PIAȚA LIBERTĂȚII NR.13

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 24.05.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 8.06.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.