DEZBATERE PUBLICA - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI UNOR STRAZI

Se propune spre dezbatere publica Proiectul de hotărâre  privind atribuirea de denumiri unor strazi. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail : civic@primariasm.ro sau se depun in scris la camera 5,  până la data de 10.07.2020 ora 10:00.