DEZBATERE PUBLICA-PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INSTITUIREA UNOR MĂSURI FISCALE

Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune organizarea dezbaterii publice privind proiectul de act normativ:

 

"Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale"

 

Sugestiile și propunerile se depun până la data de 15.06.2020 ora 10:00, de la afișarea anunțului, pe adresa de e-mail : ditl@primariasm.ro .

 

Proiectul de hotărâre , însoțit de anexele aferente au fost afișate pe site-ul instituției: www.satu-mare.ro și la sediul Primariei municipiului Satu Mare, str. Piața 25 Octombrie nr.1.